Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
 

Левицька Тетяна Олександрівна

Доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів». Диплом про вищу освіту за спеціальністю «Інформатика»;

 

Автор понад 38 наукових праць, 40 методичних вказівок, 4 патентів.

 

Наукові інтереси: програмні засоби і методи аналізу даних, використання інформаційних технологій в прикладних задачах металургії, інформаційні системи управління підприємством, геоінформаційні системи.

Дисципліни: Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, інтелектуальний аналіз даних, інформаційні системи управління підприємством, технології хмарних обчислень, тестування та верифікація програмного забезпечення.
 
ORCID ID 0000-0003-3359-1313
Scopus Author ID  36069344500

Останні публікації:

  • Особенности построения эмпирического описания контура капли в автоматизации расчетов поверхностных свойств расплавов // Наукові праці Донецького національ-ного технічного університету. Металургія: Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2015. – Вип. 1(20). – С. 119-125.
  • Assessment of the relative error in the automation task by sessile drop method // Вісник Приазовського державного технічного університетуту: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип. 30. – С. 250-256.
  • Застосування інформаційних технологій для автоматизації розрахунків термодинамічних характеристик поверхневого шару // Вісник Приазовського державного технічного університетуту: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 29. – С. 199-205