Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
 

Історична довідка

Кафедра комп’ютерних наук забезпечує підготовку бакалаврів за напрямом 122 «Комп’ютерні науки» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» (термін навчання – 4 роки).
Комп’ютерні науки – це міжгалузевий дослідницько-технологічний напрям бакалавріатскої підготовки в області інформаційних технологій (ІТ).
    • Мета – комп’ютеризація та інформатизація управління бізнес-процесів:
  • у виробництві;
  • в економіці;
  • у суспільстві;
  • в екології;
  • в освіті.

Випускники після бакалаврату отримують кваліфікацію «Бакалавр комп’ютерних наук»
Випускники після магістратури отримують кваліфікацію «Магістр комп’ютерних наук»
Напрямки роботи

  • розробка прикладного програмного забезпечення, веб-сайтів, комп’ютерних систем моніторингу і прогнозування складних систем;
  • проектування, розробка, тестування, документування, адміністрування та захист інформаційних систем і їх компонентів (комп’ютерних мереж, баз і банків даних);
  • застосування інформаційних технологій для вирішення економічних, соціальних, екологічних та виробничих завдань.

У зв’язку з підвищеним попитом на фахівців з інформаційних систем і технологій у 2012 році була заснована нова кафедра «Комп’ютерні науки». Кафедру очолила професор Федосова Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор,  автор 67 наукових праць, 5 навчальних посібників, 4 монографій.  Під її керівництвом працюють три доцента, П’ятикоп Олена ЄвгенівнаПроніна Ольга Ігорівна , які мають вчений ступінь кандидата технічних наук за напрямом «Інформаційні технології», і Левицька Тетяна Олександрівна, а також старший викладач Альошин Сергій Вікторович, асистент Котихова Людміла Дмитрівна. На сьогоднішній день викладачами кафедри опубліковано понад 250 наукових публікацій і методичних посібників.
У 2012 році була набрана перша група студентів КН-12 за напрямом підготовки 122 «Комп’ютерні науки» в галузі знань 12 «Інформаційні технології».
У 2016 році був відкритий магістрат.

З 2012 року по 2019 року на кафедрi працював к.т.н. доцент Міроненко Дмитро Сергійович.

Також з 2018 року по 2021 рiк працював асистент Пахальчук Євген Вікторович.