Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
 

Федосова Ірина Василівна

Професор, доктор педагогічних наук, доцент, кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання»;

 

Тема кандидатської дисертації: «Моделі управління запасами в логістичних системах», 2004 р.
Тема докторської дисертації: «Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець XIX- перша половина XXст.)», 2014 р.
Автор понад 120 наукових праць, 20 методичний вказівок, 7 монографій, 5 навчальних посібників, 1 патент. Працює в ПДТУ з 1996 року.
Наукові інтереси: використання математичних методів в інформаційних технологіях, економіці, освіті та екології; дослідження історії розвитку інженерно-технічної освіти в Україні.

Дисципліни: Ділові комунікації та оформлення наукових досліджень, професійний та особистий розвиток студента, спеціальні питання інформаційних технологій, статистичні методи обробки інформації, технології та методи оцінки програмних продуктів, теорія прийняття рішень.
 
ORCID ID 0000-0003-3923-8270
Scopus Author ID  57194170506

Основні публікації

Монографія:

  • Управление крупным промышленным комплексом в транзитивной экономике./ Под ред. Ю.Г. Лысенко, Н.Г. Гузя. Донецк: «Юго-Восток», 2004
  • Сударев В.П., Федосова И.В. Статистическое нормирование и регулирование производственных запасов. Мариуполь, 2010
  • Федосова І.В. Формування навчальної мотивації студентів вищого технічного навчального закладу. Маріуполь, 2013
  • Федосова І.В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні(кінець XIX- перша половина XXст.). Умань, 2014
  • Азархов А.Ю., Минцер О.П., Злепко С.М., Тимчик С.В., Федосова И.В. Информатизация процессов реабилитационно-восстановительного лечения постинсультных больных. Киев-Винница-Мариуполь, 2016

Навчальний посібник:

  • Азархов О.Ю., Злепко С.М., Тимчик С.В., Федосова І.В., Московко М.В., Навроцька К.С. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. Вінниця, 2017
  • Сударев В.П., Коляда Ю.Е., Федосова И.В., Володин С.И. Эмпирические и статистические зависимости. Мариуполь, 2010