Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
 

Рекомендації для підготовки до вступного іспиту

Рекомендації для підготовки до вступного іспиту
за напрямом «Комп’ютерні науки»
Для абітурієнтів після коледжу

 

Для складання іспиту необхідно знати:

  • з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»:

-синтаксис складеного, умовного оператора, оператора вибору, циклів мови С;
-організацію і використання функцій в мові С;
-синтаксис опису і використання таких структур даних як об’єднання, перерахування та структура;
-використання директив препроцесора;

  • з дисципліни «Теорія алгоритмів» («Алгоритми і структури даних», «Дискретні структури»):

-поняття і призначення лінійних структур даних: дек, стек, чергу, дерево;
-типи списків (двусвязний, однозв’язний) і принцип роботи з їх елементами;

  • з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»:

-визначення клас, об’єкт класу, поле класу, метод класу, деструкція, конструктор;
-типи класів (абстрактний, поліморфний);
-поняття інкапсуляція, поліморфізм, успадкування, декомпозиція;

  • з дисципліни «Дискретна математика»:

-поняття предиката, помилкові і істинні предикати;
-операції квантора існування і загальності;

  • з дисципліни «Комп’ютерна графіка» вміння вирішувати завдання типу:

– Для зберігання растрових зображень розміром 64 на 64 пікселі відвели 512 байтів пам’яті. Яке максимально можливе число квітів в палітрі зображення?
– У процесі перетворення растрового графічного зображення кількість кольорів зменшилася з 64 до 8. У скільки разів зменшився обсяг, яку він обіймав їм в пам’яті?

  • з дисципліни «Комп’ютерні мережі»:

-поняття мережу, елементи мережі, класифікація мереж, типи топологій мереж, адресація в мережі;
-поняття протокол, види протоколів HTTP, FTP, TCP, TCP / IP;
-способи і пристрої підключення Інтернет;
-одиниці вимірювання швидкості передачі інформації в мережі;

  • відомості по офісному програмному забезпеченню:

-загальні поняття роботи в MS Power Point без прив’язки до будь-якої версії;
-загальні навички роботи з таблицями, осередками, формулами в МS Excel без прив’язки до будь-якої версії.
 

Магістрам

Об’єктно-орієнтоване програмування (основні визначення, опис класів і робота з ними)

Операційні системи (розділ «Теорія операційних систем» (1 семестр))

Організація баз даних і знань (основні поняття)

Інтелектуальний аналіз даних

Веб технології та веб дизайн (HTML, CSS, PHP)

Крос-платформенне програмування (базові поняття та принципи Qt )

Комп’ютерна графіка (основні поняття, колірні моделі, основні перетворення OpenGL)

Проектування інформаційних систем (визначення, базові поняття IDEF0, IDEF3, DFD)

Методи і системи штучного інтелекту (розділи «Моделі подання знань», «Експертні системи», класифікація нейронних мереж)

Комп’ютерні мережі (основні поняття)