Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
 

Публікації

Вимоги до статті у фаховому виданні «Наука та виробництво»

https://kn.pstu.edu/wp-content/uploads/2019/10/Vimogi_do_statti_u_fakhovomu_vidanni.docx

Вимоги до оформлення тез доповідей Всеукраїнської конференції молодих вчених “Актуальні питання розвитку інформаційних технологій”

 • тези доповідей подати окремим файлом в електронному форматі: назва файлу прізвище автора українськими літерами (до 8 символів), *.doc або *.rtf.
 • текст в редакторі WORD;
 • обсяг не більше 3-х сторінок, з них анотації українською та англійською мовами по 5-7 речень кожна;
 • формат аркуша А4; шрифт Times New Roman;
 • кегль 14;
 • міжрядковий інтервал 1,5;
 • абзацний відступ 0,7;
 • поля: ліве 2,5 см, праве 1 см, верхнє та нижнє 2 см;
 • вирівнювання – по ширині;
 • у першому рядку: назва доповіді (по центру прописними літерами), нижче – ПІБ авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, електронна адреса;
 • посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках;
 • список літератури друкується з нового рядку, кегль 13;
 • не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту

Вимоги до тез Регіональної студентської науково-технічної конференції “Наука-перші кроки”

 • Формат сторінки А5
 • Поля з усіх боків – 2 см
 • Шрифт “Times New Roman” розмір 10 пунктів
 • Одинарний міжрядковий інтервал
 • Абзац 0,75 см
 • Заголовок – усі великі
 • На наступному рядку – ініціали, прізвище, група, вуз
 • В останньому рядку – Робота виконана під керівництвом посаду, звання, прізвище ініціали керівника
 • Не більше однієї сторінки.

Вимоги до оформлення тез на Міжнародну науково-практичну конференцію “Університетська наука”

  • Вимоги до оформлення:
 • Формат сторінки А5
 • Поля з усіх боків – 2 см
 • Шрифт “Times New Roman” розмір 10 пунктів
 • Відстань від нижнього і верхнього колонтитула – 1 см
 • Одинарний міжрядковий інтервал
 • Відступ першого рядка абзацу – 1 см
 • Обсяг не більше двох сторінок
  • Структура оформлення:
 • Назва (великі літери, напівжирний шрифт, по центру, без точки, без переносів слів)
 • Ініціали та прізвища авторів, вчене звання, посада, навчальний заклад, (накреслення – звичайне, вирівнювання – по центру)
 • Текст
  • Структура тез:
 • Аактуальність
 • Ціль та задачі
 • Наукова новизна
 • Практична значимість
 • Методи і підходи реалізації
 • Результати

Наукові праці студентів

Програма секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2016-2017 н.р.
Програма секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2014-2015 н.р.
Тези секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2014-2015 н.р.
Програма секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2013-2014 н.р.
Тези секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2013-2014 н.р.
Програма секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2012-2013 н.р.
Тези секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2012-2013 н.р.