Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
 

П'ятикоп Олена Євгенівна

Доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю “Інформаційні технології”;

 

Автор 60 наукових публікацій і 24 методичний вказівок і навчальних посібників.

 

Тема дисертації: “Обработка изображения текста с помехами на основе нечетких когнитивных моделей зрительного восприятия”, 2010г.

Научные интересы: обработка изображений и компьютерная графика, системы и методы искусственного интеллекта, нечеткая логика.

Дисципліни: Основи веб-технологій, об’єктно-орієнтоване програмування, технології розробки крос-платформенних додатків, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, проектування інформаційних систем, комп’ютерна графіка та дизайн.
 
ORCID ID 0000-0002-7731-3051
Scopus Author ID  57216897387

Основні публікації:

  • Исследование метода коллаборативной фильтрации на основе сходства элементов / Пятикоп Е.Е./ Наукові праці Донецького національного технічного університету серія: “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. – 2013. – №2. – С. 109-11
  • Представление изображений на основе нечетких когнитивных моделей /Пятикоп Е.Е./ Наукові праці Донецького національного технічного університету серія: “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. – 2013. – №1. – С. 62-67
  • Реализация модели классификации ситуаций, представленных в четком и нечетком виде /Пятикоп Е.Е., Пронина О.И./ Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2013. – №2. – С. 71-74
  • Модели представления ключевых элементов в задаче покомпонентного распознавания символов текста / Каргин А.А., Пятикоп Е.Е./ Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011 – №3. – С.48-55.
  • Применение нечетких моделей когнитивных знаний восприятия изображения в задаче локализации строк текста / Каргин А.А., Пятикоп Е.Е./ Искусственный интеллект –2009. – №2. – С .161-167.