Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
 

Оголошується захист! (2020-06-14)

Захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітньої програми «Комп’ютерні науки» відбудеться дистанційно за допомогою системи Google Meet 16.06.2020 та 17.06.2020 о 9.00.

Захист відбудеться згідно графіку навчального процесу ДВНЗ «ПДТУ» на 2019/2020 навчальний рік, наказу ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 18 травня 2020 № 99-05 «Про затвердження розкладу роботи екзаменаційних комісій випуску бакалаврів» та наказу ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 21 травня 2020 № 101-05 «Про проведення випускної атестації здобувачів першого рівня вищої освіти у весняному семестрі 2019/2020 навчального року».