Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
 

Навчаємо методам штучного інтелекту! (2023-05-18)

Відкриваємо нову освітньо-професійну програму «Інтелектуальні інформаційні системи» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на кафедрі комп’ютерних наук.

Започатковуємо :

  • відповідно сучасному стану розвитку інформаційних систем;
  • підтримуючи стратегію розвитку університету;
  • на основі багаторічного особистого наукового досвіду.

Освітньо-професійну програму «Інтелектуальні інформаційні системи» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» підтримали рецензіями-відгуками:

  • Черепанов Дмитро, директор компанії BrainTec Digital;
  • Ляховченко Світлана, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Єдина точка доступу»;
  • Герасименко В’ячеслав, керівник Центру моніторінгу, Дірекції з управляння сервісами, METINVEST DIGITAL;
  • Каргін Анатолій, завідувач кафедри інформаційних технологій Українського державного університету залізничного транспорту, д-р техн. наук, професор;
  • Шендрик Віра, завідувачка кафедри Інформаційних технологій Сумського державного університету, к.т.н., доцент.