Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
 

Мироненко Дмитрий Сергеевич

mironenko_ds@ukr.net

Доцент, кандидат технических наук по специальности “Информационные технологии”

Тема диссертации: “Автоматизированная система учета и планирования обработки металла резаньем (на примере Мариупольского завода тяжелого машиностроения)”, 2012 г.

Автор 39 научных публикаций и 12 методический указаний и учебных пособий.

Научные интересы: интеллектуальные системы, системы поддержки принятия решений, нечеткая логика, интеллектуальные карты, ситуационное управление, автоматизированные информационные системы.

Дисциплины:
Интеллектуальные веб-технологии
Веб-технологии и веб-дизайн
Объектно-ориентированное программирование
Объектно-ориентированный анализ и проектирование
Организация баз данных и знаний
Проектирование информационных систем
Сервис ориентированные информационные системы
Технологии компьютерного проектирования

Основные публикации:

  1. Концептуальная и алгоритмическая модель системы имитационного моделирования производства (порезки металла) в условиях заготовительных цехов ОАО «МЗТМ» / Каргін А.О., Міроненко Д.С./ Вісник Донецького національного університету, Сер.А. Природничі науки: Науковий журнал. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип. 1., Ч.1. – С. 452 – 457.
  2. Формализованное представление имитационной модели производственного процесса (порезки металла) в заготовительных цехах ОАО «МЗТМ» /Міроненко Д.С./ Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2010. – №10(152), Ч.2. – С.154 –163.
  3. Моделирование процесса производства (порезки металла) в заготовительных цехах ОАО «МЗТМ» /Міроненко Д.С./ Вестник Херсонского национального технического университета: Научный журнал. – Херсон: ХНТУ, 2010. – №3(39). – С. 328 – 333.
  4. Вибір варіанту змінно-добового завдання для машинобудівного виробництва з використанням нечіткої моделі прийняття плану /Міроненко Д.С./ Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Сер. фізико-математичні науки: Науковий журнал. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2011. – №1. – С.173 – 178.
  5. Використання ситуаційного планування виробництва на цеховому рівні машинобудівного підприємства /Міроненко Д.С./ Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Сер. комп’ютерні системи та компоненти: Науковий журнал.. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – Т.4, Вип. 2. – С.76 – 81.