Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
до атестації

Публікації

Вимоги до тез Регіональної студентської науково-технічної конференції “Наука-перші кроки”

 • Формат сторінки А5
 • Поля з усіх боків – 2 см
 • Шрифт “Times New Roman” розмір 10 пунктів
 • Одинарний міжрядковий інтервал
 • Абзац 0,75 см
 • Заголовок – усі великі
 • На наступному рядку – ініціали, прізвище, група, вуз
 • В останньому рядку – Робота виконана під керівництвом посаду, звання, прізвище ініціали керівника
 • Не більше однієї сторінки.

Вимоги до оформлення тез на Міжнародну науково-практичну конференцію “Університетська наука”

  Вимоги до оформлення:

 • Формат сторінки А5
 • Поля з усіх боків – 2 см
 • Шрифт “Times New Roman” розмір 10 пунктів
 • Відстань від нижнього і верхнього колонтитула – 1 см
 • Одинарний міжрядковий інтервал
 • Відступ першого рядка абзацу – 1 см
 • Обсяг не більше двох сторінок
  Структура оформлення:

 • Назва (великі літери, напівжирний шрифт, по центру, без точки, без переносів слів)
 • Ініціали та прізвища авторів, вчене звання, посада, навчальний заклад, (накреслення – звичайне, вирівнювання – по центру)
 • Текст
  Структура тез:

 • Аактуальність
 • Ціль та задачі
 • Наукова новизна
 • Практична значимість
 • Методи і підходи реалізації
 • Результати

Наукові праці студентів

Програма секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2016-2017 н.р.

Програма секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2014-2015 н.р.
Тези секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2014-2015 н.р.

Програма секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2013-2014 н.р.
Тези секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2013-2014 н.р.

Програма секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2012-2013 н.р.
Тези секції Комп’ютерні науки конференції “Наука-перші кроки” 2012-2013 н.р.