Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Приазовський державний технічний університет Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук

Один сервер - добре, а два краще
до атестації

Колектив

Федосова И.В.
Професор, доктор педагогічних наук, доцент, кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання».  

Тема кандидатської дисертації: «Моделі управління запасами в логістичних системах», 2004 р.
Тема докторської дисертації: «Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець XIX- перша половина XXст.)», 2014 р.
Автор понад 120 наукових праць, 20 методичний вказівок, 7 монографій, 5 навчальних посібників, 1 патент. Працює в ПДТУ з 1996 року.
Наукові інтереси:використання математичних методів в інформаційних технологіях, економіці, освіті та екології; дослідження історії розвитку інженерно-технічної освіти в Україні.

Дисципліни: Ділові комунікації та оформлення наукових досліджень, професійний та особистий розвиток студента, спеціальні питання інформаційних технологій, статистичні методи обробки інформації, технології та методи оцінки програмних продуктів, теорія прийняття рішень.
Левицька Т.О.
Доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів». Диплом про вищу освіту за спеціальністю «Інформатика».  

Автор понад 38 наукових праць, 40 методичних вказівок, 4 патентів.

Наукові інтереси: програмні засоби і методи аналізу даних, використання інформаційних технологій в прикладних задачах металургії, інформаційні системи управління підприємством, геоінформаційні системи.

Дисципліни: Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, інтелектуальний аналіз даних, інформаційні системи управління підприємством, технології хмарних обчислень, тестування та верифікація програмного забезпечення.
П`ятикоп О.Є.
Доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю “Інформаційні технології”.  

Тема дисертації: “Обработка изображения текста с помехами на основе нечетких когнитивных моделей зрительного восприятия”, 2010г.

Автор 60 наукових публікацій і 24 методичний вказівок і навчальних посібників.

Научные интересы: обработка изображений и компьютерная графика, системы и методы искусственного интеллекта, нечеткая логика.

Дисципліни: Основи веб-технологій, об’єктно-орієнтоване програмування, технології розробки крос-платформенних додатків, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, проектування інформаційних систем, комп’ютерна графіка та дизайн.
Проніна О.І.
Доцент
Тема дисертації: «Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки індивідуальних потреб замовника при організації транспортних послуг».
Автор 20 наукових публікацій та 1 авторськогосвідоцтва.
Наукові інтереси: Нечітка логіка, машинне навчання, аналітика великих даних.Дисципліни: Вступ до комп’ютерних наук, машинне навчання, методи та системи штучного інтелекту, аналітика великих даних.
Альошин С.В.
Старший викладач, диплом за спеціальністю “Інформатика”.  

Розробник автоматизованої інформаційної системи перевірки і контролю знань з використанням технології DataSnap.
Автор 28 наукових публікацій і 5 методичних вказівок і навчальних посібників.

Наукові інтереси: аналіз безпеки корпоративних комп’ютерних мереж, багатоланкові розподілені інформаційні системи.

Дисципліни: Комп’ютерні мережі, операційні системи та системне програмування, Розробка веб-додатків ASP.NET, розподілені інформаційно-аналітичні системи.

Пахальчук Є.В.
асистент, диплом про вищу освіту за спеціальністю “Комп’ютерны науки”.
Наукові інтереси: Доповнена реальність, віртуальна реальність, використання додатків доповненої реальності в повсякденності.  

Дисципліни: Веб-дизайн та сучасні веб-технології.